TEGEVUSLOAD

MTRi registreeringud:

EEJ002731 Ehitusjuhtimine

EEK000838 Ehitiste ekspertiiside tegemine

EPE000711 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

EEO002611 Omanikujärelevalve

EEP002248 Projekteerimine

Teehoiutööde tegevusluba nr 11126:

Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis, v.a sillad

Sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis

Liikluskorralduse projektide tegemine ja nende ekspertiis